Запорізька міська рада
Територіальний відділ освіти Шевченківського району
Заклад дошкільної освіти (ясла-садок )№ 210 "Славутич"
Запорізької міської ради Запорізької області

ВІЛЬНІ МІСЦЯ 

Станом на 01.05.2022 року в закладі вільних місць немає

 

ВАКАНСІЇ

станом 01.06.2022 

в закладі  вільних вакансій немає

ДАТА НАСТУПНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

 вересень 2022 року

ВІЛЬНІ МІСЦЯ 

Станом на 01.08.2022 року в закладі вільних місць немає

 

ВАКАНСІЇ

станом 01.08.2022 

в закладі відкрита вакансія вихователя (1 ставка)

ДАТА НАСТУПНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

 вересень 2022 року

ВІЛЬНІ МІСЦЯ 

Станом на 01.09.2022 року в закладі вільних місць немає

 

ВАКАНСІЇ

станом 01.09.2022 

в закладі відсутні вакансії 

ДАТА НАСТУПНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

 вересень 2022 року

Методичною роботою опікується 

Вихователь-методист

 Надтока Юлія Олексіївна

Освіта - вища, стаж роботи на посаді 4 роки.

Узагальнила власний досвід роботи по роботі з батьками (посилання на досвід 106)

Методична робота – це систематична колективна й індивідуальна діяльність педагогічних кадрів, спрямована на підвищення їх науково-теоретичного, загальнокультурного рівня, психолого-педагогічної підготовки й професійної майстерності. 

Віртуальна методична скарбничка створена на допомогу вихователям та батькам. Тут Ви знайдете, завжди сучасні та актуальні поради щодо виховання дітей. Також представленні розробки ігор, методичних матеріалів та цікаві посилання.

Методична робота в ЗДО- це цілісна, заснована на досягненнях науки й педагогічного досвіду, на конкретному аналізі освітнього процесу система взаємозалежних дій і заходів, спрямованих на всебічне підвищення кваліфікації й професійної майстерності кожного вихователя (включаючи заходи щодо керування професійною самоосвітою, самовихованням, самовдосконаленням педагогів), на розвиток і підвищення творчого потенціалу педагогічного колективу ЗДО в цілому, а в остаточному результаті на вдосконалювання навчально-виховного процесу, досягнень оптимального рівня виховання й розвитку конкретних дітей.

Методична робота в  закладі повинна відповідати наступним правилам:
- організована нестандартно, яскраво, жваво, цікаво, з урахуванням індивідуальних запитів і можливостей педагогів; 
- приносить вихователям відчутну практичну допомогу, тобто має безпосередній вихід; 
- позначається на рівні підготовленості вихованців; 
- задовольняє духовні, естетичні, моральні та інші запити педагога; 
- постійно користується увагою адміністрації: стимулюється, контролюється, враховується при підбитті підсумків; 
- створює умови для виникнення людських контактів і творчого спілкування з колегами, об’єднує спрямованістю до загальної мети.

Пріоритети розвитку методичної роботи ЗДО №210:
- варіативне інформування педагогів про досягнення психолого-педагогічної науки та практики, про нові вимоги до фахівця;
- диференційоване навчання й розвиток педагогічних кадрів, підвищення їх кваліфікації;
- активне формування інноваційного потенціалу, професійної мотивації;
- формування, виявлення, вивчення та впровадження найбільш цінного перспективного досвіду педагогічної діяльності;
- підготовка методичного забезпечення для здійснення освітнього процесу;
- формування готовності до професійного самовдосконалення.

Мета методичної роботи:
      Удосконалення системи безперервної освіти педагогічних кадрів, вивчення та розвиток педагогічної компетентності кожного педагога; стимулювання творчого потенціалу водночас із формуванням навичок самостійного аналізу власної педагогічної діяльності, організація моніторингу якості освіти відповідно до Державних стандартів, запровадження компетентнісно-орієнтованого підходу до освітного процесу.

Головними завданнями діяльності методичної роботи ДНЗ є: 
- підвищення соціально-психологічної культури педагогічних працівників;
- вдосконалення педагогічної майстерності та сприяння особистісному професійному зростанню педагогів;
- сприяння в опануванні світовою, національною, побутовою культурою.
- підтримка ділового тонусу педагогів;
- стимулювання розвитку ініціативи, творчості, пошуку;
- створення умов для праці в режимі розвитку, в напрямку опанування новими методами, прийомами, засобами, технологіями, системою навчання та виховання
- оптимізація системи мотивації педагогів до підвищення фахової майстерності та узагальнення власного педагогічного досвіду;