Запорізька міська рада
Територіальний відділ освіти Шевченківського району
Заклад дошкільної освіти (ясла-садок )№ 210 "Славутич"
Запорізької міської ради Запорізької області

ВІЛЬНІ МІСЦЯ 

Станом на 01.05.2022 року в закладі вільних місць немає

 

ВАКАНСІЇ

станом 01.06.2022 

в закладі  вільних вакансій немає

ДАТА НАСТУПНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

 вересень 2022 року

ВІЛЬНІ МІСЦЯ 

Станом на 01.08.2022 року в закладі вільних місць немає

 

ВАКАНСІЇ

станом 01.08.2022 

в закладі відкрита вакансія вихователя (1 ставка)

ДАТА НАСТУПНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

 вересень 2022 року

ВІЛЬНІ МІСЦЯ 

Станом на 01.09.2022 року в закладі вільних місць немає

 

ВАКАНСІЇ

станом 01.09.2022 

в закладі відсутні вакансії 

ДАТА НАСТУПНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

 вересень 2022 року

ОРГАНІЗАЦІЯ МЕДИЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ

         У ДНЗ №210 "Славутич" організована робота медичного кабінету. Приміщення відповідають санітарно-гігієнічним вимогам, оснащені та забезпечені необхідним обладнанням та лікарськими засобами, виробами медичного призначення.

        Для роботи медичного персоналу, організації медичного обслуговування дошкільників у дитячому садку створені всі необхідні умови. У медичному кабінеті працює   медична сестра Сладких Л.В. та Чернова О.А., які ведуть облік медичного обладнання, лікарських засобів та виробів медичного призначення, дотримуються правил і термінів їх зберігання та використання, забезпечують їх своєчасне поповнення.

       У своїй роботі  медичні сестри керується чинним законодавством, нормативно-правовими актами органів охорони здоров’я, освіти та науки, здійснюючи постійний контроль за станом здоров’я дітей, проведенням обов’язкових медичних оглядів  працівників, надає першу домедичну допомогу вихованцям у разі гострого захворювання або травми, здійснює контроль за організацією та якістю харчування, дотриманням раціонального режиму освітньої діяльності, санітарно-гігієнічних вимог та протиепідемічного режиму; проводить санітарно-просвітницьку роботу серед дітей, батьків або осіб, які їх замінюють, та працівників дошкільного навчального закладу; веде звітно-облікову медичну документацію в порядку, встановленому МОЗ України.

       Медичні сестри проводить часткові медичні огляди дітей при прийомі в  заклад та здійснює медичний контроль за перебігом періоду адаптації, щоденні огляди дітей щодо виявлення у них ознак захворювань, стосовно виявлення педикульозу, грибкових захворювань, корости та інших захворювань шкіри.

      Медичні сестри проводить аналіз стану здоров’я дітей за результатами обов’язкових медичних оглядів, розробляє план оздоровлення, здійснює контроль за виконанням рекомендацій фахівців, інформує батьків і педагогічний персонал про лікувально-профілактичні заходи, проведення яких передбачається, їх результати.

Протягом року  медичні сестрі здійснює постійний контроль за організацією рухового режиму дітей, проведенням оздоровчо-фізкультурних заходів і їх впливом на організм дитини, організацією загартування та харчування. Медпрацівник забезпечуює контроль за дотриманням режиму дня та навчальних навантажень згідно з віком дитини; профілактику травматизму, спалахів гострих кишкових та вірусних інфекцій , харчових отруєнь, отруєнь рослинами та грибами.

У медичному кабінеті в інформаційному куточку медична сестра систематично розміщуює результати контролю за дотриманням санітарно-гігієнічного режиму, є екран здоров’я, санбюлетні. Щомісячно на педгодинах, нарадах при директорі, апаратних нарадах обговорються питання дотримання санітарно-гігієнічних умов в закладі, результати медико-педагогічного контролю за станом здоров’я, нервово-психічного та фізичного розвитку дітей; результати контролю за розвитком рухів і фізичних якостей, оцінки організації, змісту та методики проведення різних форм з фізичного виховання, рухового режиму, лікувально-профілактичної, оздоровчої роботи з малюками; питання організації роботи з ослабленими дітьми, зниження рівня захворюваності серед вихованців тощо.

 

Сладких Любов Василівна

 старша медична сестра закладу

НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ ДОКУМЕНТИ, ЯКІ РЕГЛАМЕНТУЮТЬ РОБОТУ МЕДИЧНОЇ СЛУЖБИ В ДНЗ

  • Закон України “Про освіту”  від 05.09.2017 № 2145-VIII

  • Закон України “Про дошкільну освіту”  (редакція від 04.11.2018, підстава - 2581-VIII);

  • Положення про дошкільний навчальний заклад, затверджений постановою Кабінету Міністрів України  від 12.03.2003р. №305.

  • Закон України «Про охорону дитинства» (редакція від 01.01.2019, підстава 2443-VIII, 2300-VII).

  • Закон України «Про охорону здоров’я», редакція від 01.01.2019, підстава - 2427-VIII;

  • Закон України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», редакція від 04.10.2018, підстава - 2530-VIII;

  • Інструкція з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах (наказ МОН України, МОЗ України від 17.04.2006р. №298/227) тощо.